List w sprawie poparcia dla I Prezes Sądu Najwyższego

Z Komitet Obywatelski
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rozstrzygają się losy Sądu Najwyższego, a wraz z nim przyszłość całego wymiaru sprawiedliwości i demokracji w Polsce. W dążeniu do wprowadzenia dyktatury, PiS nie zamierza się cofnąć przed niczym. Ani przed wolą społeczeństwa polskiego, które w zdecydowanej większości pragnie żyć pod rządami prawa i Konstytucji. Ani też przed konsekwencjami podeptania zobowiązań, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Czyli koniecznością przestrzegania rządów prawa i zobowiązań wynikających z Traktatu Lizbońskiego oraz innych układów i aktów prawa europejskiego. W tej sytuacji na szczególny szacunek i uznanie zasługuje postawa i czyny tych sędziów, którzy nie ulegają naciskom i szantażowi władz. W sposób wywołujący podziw zachowują oni godność przynależną funkcjom, które pełnią w demokratycznym Państwie Polskim. Na nasz szczególny szacunek zasługuje postawa Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego, która z wielką determinacją broni niezależności powierzonej jej najwyższej instytucji sądowniczej w państwie przed najazdem współczesnych barbarzyńców. W obronie niezależności władzy sądowniczej w naszym państwie, jej niezależności oraz przynależności Polski do wspólnoty państw demokratycznych ma Pani nasze pełne wsparcie.


Komitet Obywatelski Przy Prezydencie Lechu Wałęsie


Warszawa, 2 września 2018 r.